Hướng dẫn đăng ký và nhận tân thủ One Punch Man

One Punch Man Lậu Việt Hóa - One Punch Man The Strongest Lậu
One Punch Man Lậu Việt Hóa - One Punch Man The Strongest Lậu28.888 KC + 5.888 dola + 188 vé đỏ + SSR Genos + SSR Đồng Đế

1. Hướng dẫn tạo tài khoản:

Link tạo tài khoản: https://pay.yqcrsy.tk/game/reg/?uid=269 (không mở trực tiếp trên app facebook/zalo)
--dòng 1: tài khoản (viết thường, 6-20 ký tự)
--dòng 2: mật khẩu (viết thường, 6-20 ký tự)
--dòng 3: mã xác nhận

taoacc-opm

2. Hướng dẫn nhận quà tân thủ One Punch Man

5.888 dola + 28.888 kim cương + SSR-Boro+ SSR-Đồng Đế + 188 vé đỏ

1. Vào link: https://pay.yqcrsy.tk/game/wre/index.php 
2. Nhập thông tin:
--dòng 1: server (từ trên xuống: 1, 2, 3, ....)
--dòng 2: tài khoản game
3. Bấm nút "领取"
---
1. Go to url: https://pay.yqcrsy.tk/game/wre/index.php 
2. Input infomation
--line 1: server (up to down: 1, 2, 3, ...)
--line 2: id login (account login/username login)
3. Press button "领取"

quatanthu-opm

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Naruto Huyền Thoại Anh Hùng Việt Hóa

MAX VIP + 128k nguyên bảo+ 1000 lượt quay

Nữ Thần Arena

VIP12, 10000 kim cương, 100000 tiền vàng, 10000 kinh nghiệm

Thủy Hử Việt Hóa

VIP, 88w kim cương, hnagf chục triệu viên kim cương

Tiên Tử Kỳ Tông Việt Hóa

Tặng VIP 20 + 160k KNB

Tam Quốc Tốc Chiến Việt Hóa

Tặng VIP18 + 168.888 KNB