One Punch Man Lậu Việt Hóa

6.888 dola +16.888 kim cương + 168 vé đỏ + SSR Samurai Nguyên Tử, SSR Gouketsu
Thể loại:Chiến thuậtChủ đề:Truyện tranh, Hoạt hình
Tỉ lệ nạp:1:100Người chơi:663.607Kích thước:1.5GBNgày Open:17-12-2022
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

Hướng dẫn tạo tài khoản: https://dgametv.com/blog/ttopm

- Tặng 6.888 dola +16.888 kim cương + 168 vé đỏ + SSR Samurai Nguyên Tử, SSR Gouketsu

- Điểm danh mỗi ngày nhận 2.888 kim cương

Các gói ưu đãi

【Gói chiêu mộ nhỏ = 38 tệ】(5 lần/ngày): vé đỏ x168, kim cương x28K, kim tệ x168w

【 Gói chiêu mộ = 168 tệ 】(2 lần/7 ngày): vé đỏ X800 , kim cương x168000 , kim tệ x540W

【Siêu tuyệt chiêu mộ lễ bao = 268 tệ】(2 lần/7 ngày)

kim cương x58888 , vé đen x30 , vé đỏ x100, vé vàng x100 ,  rương mảnh SSR vạn năng x5

【 5 vạn exp = 68 tệ 】 (1 lần/7 ngày): 50K exp nhân vật chính (lên 70)

【 Hạn thời SSR tùy chọn = 68 tệ 】 (2 lần/ ngày)

kim cương x21888, vé đỏ x68, kim tệ x618k, rương 80 mảnh SSR tùy chọn

【 Trưởng thành cơ kim = 68 tệ 】(1 lần/server, cần cấp 35 )
Kích hoạt nhận tổng 198K kim cương (khi cấp 80)

【Gói tân thủ = 168 tệ】(1 lần/server)

kim cương *68888, thể lực *200 , hoạt lực *200, kim tệ *168W , đại quán kinh nghiệm ẩm liêu *168 , cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *60 , SSR vạn năng nhậm tuyển tương *60

【 Gói thăng tinh 1 = 168 tệ 】(1 lần/server): Thăng tinh tạp X680

【Tiềm năng kích phát lễ bao = 30 tệ】(2 lần/7 ngày)

kim cương *6000 , sơ cấp từ bàn nhậm tuyển tương *50 , hạch năng nhậm tuyển tương *8

【Tiềm năng kích phát lễ bao 2 = 128 tệ】(2 lần/7 ngày)

kim cương *28880, trung cấp từ bàn nhậm tuyển tương *100, hạch năng nhậm tuyển tương *30

【Tiềm năng kích phát lễ bao 3 = 328 tệ】(2 lần/7 ngày)

kim cương *65600, trung cấp từ bàn nhậm tuyển tương *250 , hạch năng nhậm tuyển tương *60

【Tiềm năng thí luyện lễ bao = 18 tệ】(5 lần/7 ngày)

tiềm năng thiêu chiến nhậm tuyển tương *5 , kim tệ *50000

【Văn chương giác tỉnh lễ bao = 268 tệ】(2 lần/7 ngày)

kim cương *88888, văn chương giác tỉnh thạch *6, văn chương bổ cấp khoán *300, kim tệ *20 vạn

 

【Siêu trị vật tư lễ bao = 168 tệ】(3 lần/7 ngày)

kim cương *50000 , phối kiện bổ cấp quyển *80, ấn ký I nhậm tuyển tương *2 , ấn ký II nhậm tuyển tương *2, nghiên cứu tâm đắc *50, kim tệ *50000

【Trung cấp vật tư lễ bao = 328 tệ】(3 lần/30 ngày)

kim cương *88888 , phối kiện bổ cấp quyển *200 , trác việt phối kiện chi hồn nhậm tuyển tương *5 , trác việt phối kiện hạch tâm nhậm tuyển tương *5, nghiên cứu tâm đắc *40 , kim tệ *10 vạn

【Cao cấp vật tư lễ bao = 648 tệ】(3 lần/30 ngày)

kim cương *188888, phối kiện bổ cấp quyển *500, trác việt phối kiện chi hồn nhậm tuyển tương *10, trác việt phối kiện hạch tâm nhậm tuyển tương *10, nghiên cứu tâm đắc *80, kim tệ *20 vạn

【Hạn thời SSR lễ bao lễ bao = 68 tệ】(2 lần/ngày)

kim cương *21888, cường giả chiêu mộ khoán *68, kim tệ *618000

【 Can đế lễ bao = 6 tệ 】(1 lần/ngày)

kim cương *1800, thể lực *80, thần bí thương điếm xoát tân khoán *1, kim tệ *5W

【 Ấn ký lễ bao = 12 tệ 】(1 lần/ngày)

kim cương *3000, cấp ấn ký bảo tương *1, thăng tinh bổ cấp khoán *2, kim tệ 10 vạn

【 Chiêu mộ bổ cấp lễ bao = 18 tệ 】(1 lần/ngày)

kim cương *3800, cường giả chiêu mộ khoán *10, phối kiện bổ cấp khoán *6, hoạt lực *60, tác chiến ký lục *10, kim tệ *5W

【 Trác việt cam trang lễ bao = 20 tệ 】

trác việt khoách triển toái phiến tùy cơ tương *20, thăng tinh bổ cấp khoán *20

【 Cam trang gói quà = 368 tệ 】(2 lần/7ngày)

nhập xâm trác việt khoách triển toái phiến *300, thăng tinh bổ cấp khoán *200

【 Tinh phiến tinh hạch siêu cấp gói quà = 688 tệ 】(1 lần/7 ngày)

tinh phiến *7500 , tinh hạch *3750 , kim cương *68888

【Gói thể lực 1 = 6 tệ】(1 lần/7 ngày): năng lượng bổng III X3

【 Gói tác chiến 1 = 18 tệ 】(1 lần/7 ngày): tác chiến ký lục tạp X168 trương , hoạt lực X680

【 Gói kinh nghiệm 1 = 28 tệ 】(1 lần/7 ngày)

đại bình kinh nghiệm ẩm liêu X500, năng lượng bổng III×2

【 Gói thức tỉnh 1 = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)

văn chương giác tỉnh thạch *3, văn chương bổ cấp khoán *88, cao cấp khắc ấn nhậm tuyển tương *8

【 Gói hoàn nguyên thẻ = 68 tệ 】(1 lần/server): Kim tệ *16 Vạn , hoàn nguyên thẻ *6

【Gói ấn ký 2 = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày): 7 cấp ấn ký nhậm tuyển tương tử *3

【 Gói huy chương 1 = 68 tệ 】(1 lần/7 ngày): cao cấp huy chương tùy cơ tương X100

【 Gói kỹ năng 1 = 28 tệ 】(1 lần/7 ngày)

kỹ năng thư 4 tuyển 1, vũ trang kỹ năng thư X70, khoa kỹ kỹ năng thư X70, siêu năng kỹ năng thư X70, cách đấu kỹ năng thư X70

【 Gói kỹ năng thư = 68 tệ 】 (1 lần/7 ngày): cơ sở kỹ năng thư X120 , kỹ năng thư tùy cơ tương X3

【Gói ấn ký 1 = 38 tệ 】(1 lần/7 ngày): 5 cấp ấn ký nhậm tuyển tương X3

【 Gói tăng phúc = 88 tệ 】 (1 lần/ngày)

trận doanh cải tạo tài liêu *500, trọng trí tỏa *30, bình cấp cải tạo tài liêu *400,, hệ biệt cải tạo tài liêu *500

【 Gói gia viên = 38 tệ 】 (1 lần/ngày)

cách đấu huấn luyện bút ký *188, vũ trang huấn luyện bút ký *188, khoa kỹ huấn luyện bút ký *188, siêu năng huấn luyện bút ký *188

【 Hạch tâm anh hùng triệu tập gói quà = 188 tệ 】(1 lần/7 ngày)

kim cương *68888, kim tệ *168888, hoạt lực *188, cường giả chiêu mộ khoán *168, thể lực *188, đại bình kinh nghiệm ẩm liêu *188, SSR Bombtoái phiến *80

【 Truy gia khoách triển tùy cơ bao = 588 tệ 】 (1 lần/7 ngày)

truy gia khoách triển tùy cơ tương *2 (sử dụng hậu tùy cơ hoạch đắc 1 cá trác việt phẩm chất 3 truy gia thuộc tính khoách triển tạp)

【 Kỳ ngọc gói quà = 28 tệ 】(2 lần/7 ngày)

kim cương *6000 , kim tệ *28W, kỳ ngọc tệ *680 , kỳ ngọc thiên phú điểm *3 điểm , đại bình kinh nghiệm ẩm liêu *68

【 Siêu cấp kỳ ngọc gói quà = 268 tệ 】(1 lần/7 ngày)

kim cương *68800 , kim tệ *168W , kỳ ngọc tệ *6800, kỳ ngọc thiên phú điểm *30 điểm , đại bình kinh nghiệm ẩm liêu *298 , vạn năng nhậm tuyển tương *10

【 Đặc huấn gói quà = 268 tệ 】(2 lần/7 ngày)

kim cương ×88888, đặc huấn điểm X1200, siêu năng đặc huấn tinh yếu X60, vũ trang đặc huấn tinh yếu X60, cách đấu đặc huấn tinh yếu X60, khoa kỹ đặc huấn tinh yếu X60, 1 tiểu thì cách đấu đặc huấn tạp X2000 , 1 tiểu thì vũ trang đặc huấn tạp X2000, 1 tiểu thì siêu năng đặc huấn tạp X2000 , 1 tiểu thì khoa kỹ đặc huấn tạp ×2000

【 Trận doanh gói quà = 98 tệ 】(2 lần/7 ngày)

trọng trí tỏa *20, kim cương *19600, tăng phúc tạp nhị tuyển nhất, trận doanh tăng phúc nhậm tuyển tương *1, hệ biệt tăng phúc nhậm tuyển tương *1

【 Tăng phúc vật liệu bao = 68 tệ 】(2 lần/7 ngày): tăng phúc cải tạo nhậm tuyển tương *68 , kim cương *16800

【 Khắc ấn thăng giai thạch gói quà = 38 tệ 】(2 lần/7 ngày): khắc ấn thăng giai thạch *188 , kim cương *6800

-------

【 Gói đồng đế = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)

cẩu cẩu hiệp cơ khí nhân X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6 , S cấp huy chương ll toái phiến X50

【 Gói Boros = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Boros bông tai X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, long cấp huy chương X1

【 Gói Sonic = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Kiếm Sonic X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, thưởng kim phạm huy chương X1

【 Gói Gale Wind = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Gale Wind nhẫn phục X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, quỷ cấp huy chương X1

【 Gói Bomb = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Bomb võ phục X2,  chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, vũ đạo gia huy chương X1

【 Gói Flashy Flash = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Thuấn sát hoàn X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, S cấp huy chương IX1

【 Gói Chày sắt = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Hợp kim gậy tròn X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, S cấp huy chương IX1

【 Gói Gouketsu = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Gouketsu võ phục X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, long cấp huy chương X1

【 Gói Tatsumaki = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Niệm lực váy đen X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, S cấp huy chương IIX1

【 Gói Watchdog Man = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Cảnh khuyển vòng cổ X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, S cấp huy chương IX1

【 Gói  Samurai Nguyên Tử = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Nguyên tử kiếm X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, S cấp huy chương IIX1

【 Gói Garou = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Garou hắc phục X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, vũ đạo gia huy chương X1

【 Gói Vaccine = 168 tệ 】(1 lần/7 ngày)
Thức tỉnh vắc xin trảo X2, chuyên thuộc kinh nghiệm tạp X100, tinh phiến X600, tinh hạch X500, thăng tinh tạp X6, long cấp huy chương X1

【 Gói Bakuzan = 60 tệ 】(1 lần/server)

Bakuzan toái phiến *80 , kim cương 28888 , trung quán kinh nghiệm ẩm liêu X60 , kim tệ X10W

【 Bình cấp tăng phúc gói quà = 268 tệ 】(1 lần/7 ngày)

tăng phúc tạp cải tạo tài liêu *1688, bình cấp lục tuyển nhất lễ bao *1 (dĩ hạ 6 cá tuyển 1 cá )
---
【1.500 dola = 30 tệ】lần nạp đầu x2 (=3.000 dola)
【5.000 dola = 100 tệ】lần nạp đầu x2 (=10.000 dola)
【10.000 dola = 200 tệ】lần nạp đầu x2 (=20.000 dola)
【25.000 dola = 500 tệ】lần nạp đầu x2 (=50.000 dola)
【50.000 dola = 1000 tệ】lần nạp đầu x2 (=100.000 dola)
【100.000 dola = 2000 tệ】lần nạp đầu x2 (=200.000 dola)
【250.000 dola = 5000 tệ】lần nạp đầu x2 (=500.000 dola)

---

【 Đặc biệt ưu đãi tuần thẻ = 12 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Kích hoạt - Liên tục 7 ngày - Mỗi ngày nhưng nhận lấy kim cương, năng lượng bổng III, kim tệ vạn, tinh anh chiêu mộ quyển ( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

【 Siêu năng ngự tỷ = 6 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
SR Xuy Tuyết Kim cương 1888 Xuy Tuyết làn da *1
Tổ chức sáng tạo thẻ *1 Cường giả khoán *3 Kinh nghiệm thuốc *18 Kim tệ *6 Vạn

【 Chiêu mộ đầu tư = 198 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Nhận lấy phúc lợi: Căn cứ đẳng cấp nhận lấy cường giả chiêu mộ khoán, kim tệ một số chờ phúc lợi.( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

【 Hiệp hội tiếp ứng thẻ = 28 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Liên tục 30 Trời -
Mỗi ngày nhận lấy ban thưởng: Kim cương chờ phúc lợi ( Vật phẩm cùng số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

【 Tiếp tế trợ lực gói quà = 198 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Nhận lấy phúc lợi: : Căn cứ đẳng cấp nhận lấy Tinh anh chiêu mộ khoán Thăng tinh tiếp tế quyển Linh kiện tiếp tế quyển ( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

【 Chương cuối chung thân thẻ = 128 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Nhận lấy phúc lợi:
Lập tức nhận lấy vân trang trí tiếp tế quyển, bất diệt vân trang trí toàn năng, vân trang trí thức tỉnh tảng đá ( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )
Mỗi ngày nhận lấy vân trang trí tiếp tế khoán ( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

【 Song Chu Phúc lợi = 68 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Liên tục 14 Trời - Mỗi ngày nhận lấy: Thể lực X200, hạn lúc chiêu mộ quyển X3, tấm thẻ thương thành đổi mới quyển X3, kim tệ X50000( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

Phúc lợi nạp

Link nhận quà tích nạp: https://pay.yqcrsy.gq/player/reward

- Dòng 1 (server): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (account): nhập tài khoản đăng nhập game, bấm nút ngay bên phải để lấy nhân vật

- Dòng 3 (role): chọn đúng nhân vật

- Dòng 4 (reward): chọn loại quà

+ tích nạp trong ngày: 今日充值奖励

+ tích nạp trọn đời: 累计充值奖励

-> sau khi chọn sẽ hiện thêm 1 dòng bên dưới: chọn mốc quà muốn nhận hoặc để dòng đầu tiên "全部奖励" sẽ tự động nhận tất cả mốc đạt yêu cầu tại thời điểm đó.

- Dòng 5: bấm nút search để lấy tổng tệ đã nạp theo lựa chọn loại quà ở dòng 4

B3: Bấm nút xanh sau đó kéo mảnh ghép vào đúng chỗ để nhận quà

- Hiện thông báo "成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

100 tệ/ngày: Cao cấp huy chương ngẫu nhiên rương X5, trung cấp ổ đĩa cứng tùy ý tuyển rương X50,, , tiềm năng khiêu chiến tùy ý tuyển rương X20, kim tệ X100000

200 tệ/ngày: Thăng tinh tiếp tế khoán X10 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X10 , 3 Cấp ấn ký tùy ý tuyển rương X5, tinh lương ngẫu nhiên tạp bao X10

500 tệ/ngày: 4 Cấp ấn ký bảo rương X5, thăng tinh thẻ X20, vân trang trí thức tỉnh thạch X2, vân trang trí tiếp tế khoán X20, năng lượng hạt nhân tùy ý tuyển rương X20, cao cấp anh hùng tăng thêm khoán X5, cao cấp quái nhân tăng thêm khoán X5

1000 tệ/ngày: Quái nhân Tiến Hóa Thạch X1, anh hùng Tiến Hóa Thạch X1, thăng tinh thẻ X50, trác tuyệt linh kiện chi hồn tùy ý tuyển rương X5, thiết lập lại khóa X20, trác tuyệt linh kiện hạch tâm tùy ý tuyển X5 , anh hùng trung cấp thiên phú bao X600, quái nhân trung cấp thiên phú bao X600, phòng nghiên cứu trác tuyệt hạch tâm rương X5, đặc cấp chuyên môn kinh nghiệm thẻ X800

2000 tệ/ngày: Thiết lập lại khóa X30 , quái nhân Tiến Hóa Thạch X1, anh hùng Tiến Hóa Thạch X1, S Cấp huy chương IX2, đặc cấp huy chương kinh nghiệm thẻ X500, rồng cấp huy chương X2, khoa học kỹ thuật kết tinh X3, cao cấp siêu năng huy chương X50, cao cấp thiên phú tùy ý tuyển rương X300

5000 tệ/ngày: Thiết lập lại khóa x30, rồng cấp huy chương X3, S Cấp huy chương lIX3, khoa học kỹ thuật kết tinh X5, quái nhân Tiến Hóa Thạch X2, anh hùng Tiến Hóa Thạch X2, SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X50, đặc cấp huy chương kinh nghiệm thẻ X800, thăng tinh tiếp tế khoán X180, năng lượng hạt nhân tùy ý tuyển rương X180

Lưu ý: danh sách quà tặng có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng giá trị là tương đương

-----

Quà nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)

100 tệ: Vé đỏ X20, vân trang trí tiếp tế quyển X20, thăng tinh thẻ X20 , vạn năng tùy ý tuyển rương X10

200 tệ: Trận doanh cải tạo vật liệu X100, hoàn nguyên thẻ X6, cao cấp huy chương tùy ý tuyển rương X100, thăng tinh thẻ X50, SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X15

500 tệ: Cao cấp siêu năng huy chương X10, năng lượng hạt nhân tùy ý tuyển rương X40, nghiên cứu tâm đắc X600, nghiên cứu chi hồn tùy ý tuyển rương X3 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X20

1000 tệ: Khoa học kỹ thuật kết tinh X3, trác tuyệt linh kiện hạch tâm tùy ý tuyển X2, trác tuyệt linh kiện chi hồn tùy ý tuyển X2, phòng nghiên cứu trác tuyệt hạch tâm rương *5 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X25

2000 tệ: Thiết lập lại khóa X30 , vân trang trí thức tỉnh thạch X1, khoa học kỹ thuật kết tinh X3, phòng nghiên cứu trác tuyệt chi hồn rương *5, cao cấp anh hùng tăng thêm khoán x30 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X30

5000 tệ: Thiết lập lại khóa x30, vân trang trí thức tỉnh thạch X3, khoa học kỹ thuật kết tinh X5, trác tuyệt linh kiện hạch tâm tùy ý tuyển X10, trác tuyệt linh kiện chi hồn tùy ý tuyển X10 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X40

8000 tệ: Thiết lập lại khóa X50, vân trang trí thức tỉnh thạch X2, thăng tinh thẻ X100, SR Vạn năng tùy ý tuyển cái rương X240, đặc cấp chuyên môn kinh nghiệm thẻ X1000 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X50

10000 tệ: Vân trang trí tiếp tế khoán X600, thăng tinh tiếp tế khoán X600, vân trang trí thức tỉnh thạch X10, linh kiện tiếp tế khoán X300, thăng tinh thẻ X200 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X60

20000 tệ: Kim cương X50W, thiết lập lại khóa X50, vân trang trí tiếp tế khoán X600, thăng tinh tiếp tế khoán X600 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương X80

 

 
Bảng VIP

CÁC GÓI HAY MUA:

【Gói tân thủ = 168 tệ】( Vĩnh cửu hạn mua một lần )
Kim cương *68888, thể lực *200 , sức sống *200, kim tệ *168W , lớn bình kinh nghiệm đồ uống *168 , cao cấp huy chương tùy ý tuyển rương *60 , SSR Vạn năng tùy ý tuyển rương *60

【 5 vạn exp = 68 tệ 】 (7 ngày mua 1 Lần )
Nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm 50000 Điểm

【 Gói chiêu mộ = 168 tệ 】(7 ngày mua 1 Lần )
Vé đỏ quay tướng X800 , kim cương X168000 , kim tệ 540W

 

【 Siêu năng ngự tỷ thẻ nạp đầu= 6 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
SR Xuy Tuyết Kim cương 1888 Xuy Tuyết làn da *1
Tổ chức sáng tạo thẻ *1 Cường giả khoán *3 Kinh nghiệm thuốc *18 Kim tệ *6 Vạn

【 Trưởng thành cao cấp quỹ ngân sách = 68 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Nhận lấy phúc lợi - Căn cứ đẳng cấp nhận lấy kim cương chung 20W( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

【 Chiêu mộ đầu tư = 198 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Nhận lấy phúc lợi: Căn cứ đẳng cấp nhận lấy cường giả chiêu mộ khoán, kim tệ một số chờ phúc lợi.( Vật phẩm và số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )

【 Hiệp hội tiếp ứng thẻ tháng = 28 tệ 】( Vĩnh cửu hạn mua một lần, cần cấp 35 )
Khai thông kích hoạt - Trò chơi - Phúc lợi - Liên tục 30 Trời -
Mỗi ngày nhận lấy ban thưởng: Kim cương chờ phúc lợi ( Vật phẩm cùng số lượng tham khảo trò chơi làm chuẩn )