Quyền Vương Chiến 3 Việt Hóa

Tặng VIP 8 + 10.000 Tệ + SSR + 100.000 Kim cương + thẻ tháng + IPHONE 14
Thể loại:Thẻ bàiChủ đề:Võ Thuật
Tỉ lệ nạp:1:500Người chơi:878.598Kích thước:306.0MNgày Open:03-06-2023
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

Tặng VIp 8 + 10k tệ + SSR + 100k kc + thẻ tháng + IPHONE 14 (tham gia event rút thưởng ở icon Iphone 14 trong game)

- Nạp 10 tệ vô hạn kim tệ, 30 tệ vô hạn hồn tinh, 60 tệ vô hạn thể lực

- Thẻ tháng 68 tệ nhận mỗi ngày 15k kc + 3 mảnh vàng

- Đăng nhập ngày nhận 5 tệ free. Tặng code 648 tệ

 

Quyền Vương Chiến 3 Việt Hóa
Quyền Vương Chiến 3 Việt Hóa
Quyền Vương Chiến 3 Việt Hóa
Quyền Vương Chiến 3 Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi nạp;

充值50-99元返20%钻石
充值100-499元返50%钻石
充值500-999元返70%钻石
充值1000-2999元返90%钻石
充值3000-4999元返120%钻石
充值5000-9999元返150%钻石
充值10000-19999元返180%钻石
充值20000元及以上返210%钻石+4星暴走八神庵(UR格斗家)*1(暴走八神庵仅首次满足时赠送,需手动申请)

** BONUS 1:  

hoạt động thì gian: 2023 niên 6 nguyệt 2 nhật 0:00-2023 niên 6 nguyệt 5 nhật 23: 59

hoạt động phạm vi: toàn phục

hoạt động quy tắc: hoạt động kỳ gian nội, dĩ ngoạn gia đan bút sung trị mãn túc điều kiện tức khả lĩnh thủ đối ứng đương vị đích tưởng lệ, đan đương vị lĩnh thủ ( cao đương vị bất khả điệp gia đê đương vị ), mỗi cá đương vị tưởng lệ mỗi thiên lĩnh thủ thứ số thượng 3 thứ, thứ nhật 0 điểm trọng trí lĩnh thủ thứ số

phát phóng phương thức: hoạt động nhất vô nhu thân thỉnh, thứ nhật 24 tiểu thì nội phát phóng đáo bưu kiện trung, hoạt động nhị tương tại hoạt động kết thúc hậu 24 tiểu thì chi nội phát phóng

hoạt động nội dung

hoạt động nhất

đan nhật đan bút sung trị 98 nguyên: vạn năng toái phiến *30, giác tỉnh thạch bảo tương x3, hồn tinh x300, kim tệ 50W( đan nhật cận hạn cấu mãi 3 thứ )

đan nhật đan bút sung trị 198 nguyên: siêu cấp vạn năng toái phiến *4, giác tỉnh thạch bảo tương x5, hồn tinh x600, kim tệ 100W( đan nhật cận hạn cấu mãi 3 thứ )

đan nhật đan bút sung trị 328 nguyên: siêu cấp vạn năng toái phiến *6, giác tỉnh thạch bảo tương x8, hồn tinh x1200, kim tệ 150W( đan nhật cận hạn cấu mãi 3 thứ )

đan nhật đan bút sung trị 648 nguyên: siêu cấp vạn năng toái phiến *12, giác tỉnh thạch bảo tương x15, vạn năng toái phiến x50, kim tệ 200W( đan nhật cận hạn cấu mãi 3 thứ )

hoạt động nhị

hoạt động kỳ gian mãn túc 3 bút 98 nguyên đương vị sung trị ngạch ngoại tống: 6 cấp ấn ký lễ hạp x1( hoạt động kỳ gian cận khả hoạch thủ nhất thứ )

hoạt động kỳ gian mãn túc 5 bút 198 nguyên đương vị sung trị ngạch ngoại tống: tự tuyển văn chương x1( hoạt động kỳ gian cận khả hoạch thủ nhất thứ )

hoạt động kỳ gian mãn túc 3 bút 328 nguyên đương vị sung trị ngạch ngoại tống: tự tuyển tuyệt học x1( hoạt động kỳ gian cận khả hoạch thủ nhất thứ )

hoạt động kỳ gian mãn túc 5 bút 648 nguyên đương vị sung trị ngạch ngoại tống: UR vũ khí tự tuyển tương x1( hoạt động kỳ gian cận khả hoạch thủ nhất thứ )

 

** BONUS 2: 

hoạt động thì gian :   2023 niên 6 nguyệt 2 nhật 0:00-2023 niên 6 nguyệt 5 nhật 23:59

hoạt động phạm vi : toàn phục

hoạt động quy tắc : hoạt động kỳ gian nội, dĩ ngoạn gia luy kế sung trị mãn túc điều kiện tức khả lĩnh thủ đối ứng đương vị đích tưởng lệ, mỗi cá đương vị tối đa cận năng lĩnh thủ nhất thứ.

phát phóng phương thức : vô nhu thân thỉnh , hoạt động kết thúc hậu 24 tiểu thì nội phát phóng đáo bưu kiện trung ( tiết giả nhật thuận diên )

chú :UR toái phiến tự tuyển tương: tự tuyển trừ thảo thế kinh NEST ngoại sở hữu cách đấu gia toái phiến

UR vũ khí tự tuyển tương: tự tuyển trừ thảo thế kinh NEST ngoại sở hữu cách đấu gia vũ khí

hi thế SP toái phiến tự tuyển tương: tự tuyển trừ thần vũ, áo tư ngõa nhĩ đức, a địch nhĩ hải đức, họa kỵ, vô giới ngoại sở hữu cách đấu gia toái phiến

hi thế SP vũ khí tự tuyển tương: tự tuyển trừ thần vũ, áo tư ngõa nhĩ đức, a địch nhĩ hải đức, họa kỵ, vô giới, trai tự dĩ ngoại sở hữu cách đấu gia vũ khí

UR viên hộ ngọc tự tuyển tương: tự tuyển y cách ni tư viên hộ ngọc, nhã điển na 02 viên hộ ngọc, bạo tẩu bát thần am viên hộ ngọc, cát tư viên hộ ngọc

hoạt động nội dung :

hoạt động kỳ gian luy sung 800 nguyên : thể lực dược tề ( đại )*6, thần khí chi nguyên *15, giác tỉnh thạch *15, hồn tinh *1200, kim tệ *800W

hoạt động kỳ gian luy sung 1500 nguyên : thể lực dược tề ( đại )*10, thần khí chi nguyên *30, giác tỉnh thạch *25, hồn tinh *2500, kim tệ *1500W

hoạt động kỳ gian luy sung 3000 nguyên : tuyệt học tự tuyển bảo tương x1, UR toái phiến tự tuyển tương *70, vạn năng toái phiến bảo tương *100, siêu cấp vạn năng toái phiến *30, SP vạn năng toái phiến *15

hoạt động kỳ gian luy sung 5000 nguyên : SSR tự tuyển vũ khí *1;UR toái phiến tự tuyển tương *80 ; vạn năng toái phiến bảo tương *150; siêu cấp vạn năng toái phiến *60;SP vạn năng toái phiến *25

hoạt động kỳ gian luy sung 8000 nguyên : hi thế SP toái phiến tự tuyển tương *20, UR vũ khí tự tuyển tương *1, tuyệt học tự tuyển bảo tương *2, mệnh vận chi nguyên *2, SP vạn năng toái phiến *50

hoạt động kỳ gian luy sung 10000 nguyên : hi thế SP toái phiến tự tuyển tương *50, tuyệt học tự tuyển bảo tương *2, chiến hồn hạch tâm *1, mệnh vận chi nguyên *4, SP vạn năng toái phiến *70

hoạt động kỳ gian luy sung 20000 nguyên : hi thế SP toái phiến tự tuyển tương *80, hi thế SP vũ khí tự tuyển tương *1, UR viên hộ ngọc tự tuyển tương *100, mệnh vận chi nguyên *8, SP vạn năng toái phiến *100

chú: tại phúc lợi trung cập kỳ tha hoạt động hoạch đắc đích sung trị tạp, chân sung tạp quân bất kế nhập tuyến hạ hoạt động

Bảng VIP
VIP1-8 上线送
VIP9 10
VIP10 100
VIP11 500
VIP12 1000
VIP13 2000
VIP14 5000
VIP15 10000
VIP16 20000
VIP17 30000
VIP18 50000