Rise Of Kingdoms Lậu Free VIP 16 - Rise Of Kingdoms Private Free VIP 16

VIP16 + 300K Diamonds + 100K minutes speedup + 888 advanced recruitment scroll
Thể loại:Chiến thuật, Thẻ bài, Phòng thủChủ đề:Giả tưởng, Mô phỏng
Tỉ lệ nạp:1:5000Người chơi:662.492Kích thước:520MBNgày Open:14-05-2023
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

Xem hướng dẫn và nhận quà: https://dgametv.com/blog/hdrof

- EVENT LIKE SHARE NHẬN QUÀ: diamonds *20K + vip points *10K + 24H speedup *10 + advanced recritment scroll *100 + city shield

- Tặng VIP16 + 300K Diamonds + 100K minutes speedup + 888 advanced recruitment scroll

Rise Of Kingdoms Lậu Free VIP 16 - Rise Of Kingdoms Private Free VIP 16
Rise Of Kingdoms Lậu Free VIP 16 - Rise Of Kingdoms Private Free VIP 16
Rise Of Kingdoms Lậu Free VIP 16 - Rise Of Kingdoms Private Free VIP 16
Phúc lợi nạp

 Tân thủ lễ bao = 30 tệ: kim cương *300K, 1 phút gia tốc *100K, cao cấp chiêu mộ *388 (1 lần/acc)

Thẻ tháng thạch khí = 98 tệ: mỗi ngày nhận kim cương *30K, 1 phút gia tốc *30K, exp vip *5000, bộ đội mở rộng (sơ cấp) *1, cường hóa phòng ngự (12H) *1, cường hóa tấn công (12H) *1, dự bị bộ đội (cấp 2) *1

Thẻ tháng thanh đồng = 298 tệ: mỗi ngày nhận kim cương *90K, 1 phút gia tốc *90K, exp vip *5000, bộ đội mở rộng (sơ cấp) *1, cường hóa phòng ngự (12H) *1, cường hóa tấn công (12H) *1, dự bị bộ đội (cấp 3) *1

Thẻ tháng thiết khí = 998 tệ: mỗi ngày nhận kim cương *330K, 1 phút gia tốc *330K, exp vip *10K, bộ đội mở rộng (cao cấp) *1, cường hóa phòng ngự (24H) *1, cường hóa tấn công (24H) *1, dự bị bộ đội (cấp 4) *1

Thẻ tháng hắc ám = 2998 tệ: mỗi ngày nhận kim cương *990K, 1 phút gia tốc *990K, exp vip *10K, bộ đội mở rộng (cao cấp) *2, cường hóa phòng ngự (24H cao cấp) *1, cường hóa tấn công (24H cao cấp) *1, dự bị bộ đội (cấp 5) *1

Thẻ tháng phong kiến = 4998 tệ: mỗi ngày nhận kim cương *1660K, 1 phút gia tốc *16660K, exp vip *10K, bộ đội mở rộng (cao cấp) *3, cường hóa phòng ngự (24H cao cấp) *1, cường hóa tấn công (24H cao cấp) *1, dự bị bộ đội (cấp 6) *1

Lý tra anh hùng bao = 198 tệ: mảnh lý tra *100, kim cương *500K (1 lần/tuần)

Minamoto no Yoshitsune anh hùng bao= 198 tệ: mảnh Minamoto no Yoshitsune *100, kim cương *500K (1 lần/tuần)

Hannibal anh hùng bao = 198 tệ: mảnh Hannibal *100, kim cương *500K (1 lần/tuần)

Ai Selma Phất Lai Đức anh hùng bao = 198 tệ: mảnh Ai Selma *100, kim cương *500K (1 lần/tuần)

Anh hùng kinh nghiệm lễ bao = 198 tệ: sổ tay thống soái cấp 7 *200, kim cương *500K

Anh hùng thăng tinh lễ bao = 198 tệ: huy hiệu vinh dự óng ánh *50, kim cương *500K

Tưởng chương lễ bao = 198 tệ: huân chương thống soái truyền thuyết *100, kim cương *500K

Chiến thuật điều tra lễ bao = 98 tệ: 24h nghi binh *1, 24h phản trinh sát *1, kim cương *250K

Sử thi nguyên liệu lễ bao = 98 tệ: nguyên liệu thô (sử thi) *100, kim cương *250K

Sử thi thuộc da lễ bao = 98 tệ: da thuộc (sử thi) *100, kim cương *250K

Sử thi kim loại lễ bao = 98 tệ: kim loại hiếm (sử thi) *100, kim cương *250K

Sử thi châu báu lễ bao = 98 tệ: châu báu (sử thi) *100, kim cương *250K

Sử thi tơ lụa lễ bao = 98 tệ: tơ lụa (sử thi) *100, kim cương *250K

Sử thi thú cốt lễ bao = 98 tệ: thú cốt (sử thi) *100, kim cương *250K

Sử thi tượng mộc lễ bao = 98 tệ: tượng mộc (sử thi) *100, kim cương *250K

Tây mỗ đồ chỉ = 98 tệ: tây mỗ bản vẽ *1, kim cương *250K

Đế quốc đồ chỉ = 98 tệ: đế quốc bản vẽ *1, kim cương *250K

Lê minh đồ chỉ = 98 tệ: lê minh hôi tẫn bản vẽ *1, kim cương *250K

Thần bí trường thương = 98 tệ: thần bí trường thương bản vẽ *1, kim cương *250K

Dã man cự phủ = 98 tệ: dã man cự phủ bản vẽ *1, kim cương *250K

Đế quốc trường kiếm = 98 tệ: đế quốc trường kiếm bản vẽ *1, kim cương *250K

Tướng quân đầu khôi = 98 tệ: tướng quân đầu khôi bản vẽ *1, kim cương *250K

Thần bí đầu khôi = 98 tệ: thần bí đầu khôi bản vẽ *1, kim cương *250K

Quyết chiến kèn lệnh = 98 tệ: quyết chiến kèn lệnh bản vẽ *1, kim cương *250K

Toàn cảnh giáp = 98 tệ: toàn cảnh giáp bản vẽ *1, kim cương *250K

Bản liên giáp = 98 tệ: bản liên giáp bản vẽ *1, kim cương *250K

Thần bí hộ giáp = 98 tệ: thần bí hộ giáp bản vẽ *1, kim cương *250K

Tướng quân chi khu = 98 tệ: tướng quân chi khu bản vẽ *1, kim cương *250K

Tướng quân hộ thủ = 98 tệ: tướng quân hộ thủ bản vẽ *1, kim cương *250K

Thần bí lợi trảo = 98 tệ: thần bí lợi trảo bản vẽ *1, kim cương *250K

Tiêm diệt chiến chùy = 98 tệ: tiêm diệt chiến chùy bản vẽ *1, kim cương *250K

Vương quốc thủ hộ = 98 tệ: vương quốc thủ hộ bản vẽ *1, kim cương *250K

Phong nhiêu chi thủy = 98 tệ: phong nhiêu chi thủy bản vẽ *1, kim cương *250K

Cuồng loạn ủng = 98 tệ: cuồng loạn ủng bản vẽ *1, kim cương *250K

- Quân quan tỏa giáp = 98 tệ: quân quan tỏa giáp bản vẽ *1, kim cương *250K

Phong nhiêu chi danh = 98 tệ: phong nhiêu chi danh bản vẽ *1, kim cương *250K

Cuồng dã hộ tí = 98 tệ: cuồng dã hô tí bản vẽ *1, kim cương *250K

Ngạnh bì giáp thủ sáo = 98 tệ: ngạnh bì giáp thủ sáo bản vẽ *1, kim cương *250K

Quân quan hộ thối = 98 tệ: quân quan hộ thối bản vẽ *1, kim cương *250K

Phong nhiêu chi hộ = 98 tệ: phong nhiêu chi hộ bản vẽ *1, kim cương *250K

Cuồng dã trường ngoa = 98 tệ: cuồng dã trường ngoa bản vẽ *1, kim cương *250K

Phong nhiêu chi hành = 98 tệ: phong nhiêu chi hành bản vẽ *1, kim cương *250K

- 15 vạn kim cương = 30 tệ

- 50 vạn kim cương = 100 tệ

- 250 vạn kim cương = 500 tệ

- 500 vạn kim cương = 1000 tệ

- 2500 vạn kim cương = 5000 tệ

Phúc lợi nạp

Quà nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)

+ Tích lũy nạp 500 tệ: Tây mỗ Sam bản vẽ *1, 24 Giờ nghi binh *1, 24 Giờ phản trinh sát *1, 1 Phút gia tốc *50W

+ Tích lũy nạp 1000 tệ: Đế quốc chi nắm bản vẽ *1, 24 Giờ cường hóa phòng ngự ( Cao cấp )*1, 24 Giờ tiến công cường hóa ( Cao cấp )*1, 1 Phút gia tốc *50W

+ Tích lũy nạp 2000 tệ: Bình minh tro tàn bản vẽ *1, Đẳng cấp 4 Tự do vật liệu bảo rương *500, 1 Phút gia tốc *50W, Đẳng cấp 6 Dự bị bộ đội *1

+ Tích lũy nạp 5000 tệ: Mảnh vỡ · Lý Tra một thế *1000, Đẳng cấp 7 Thống soái sổ tay *1000, Vinh dự óng ánh huy hiệu *150

+ Tích lũy nạp 10.000 tệ: Mảnh vỡ · Minamoto no Yoshitsune *1000, Đẳng cấp 7 Thống soái sổ tay *1000, Vinh dự óng ánh huy hiệu *150

+ Tích lũy nạp 15.000 tệ: Mảnh vỡ · Hannibal · Ba thẻ *1000, Đẳng cấp 7 Thống soái sổ tay *1000, Vinh dự óng ánh huy hiệu *150

+ Tích lũy nạp 20.000 tệ: Mảnh vỡ · Ai Selma Phất Lai Đức *1000, Đẳng cấp 7 Thống soái sổ tay *1000, Vinh dự óng ánh huy hiệu *150