Siêu Thần Mobile Việt Hóa

MAX VIP25 + 2500 tệ + 500K kim cương + 500 vạn vàng
Thể loại:Thẻ bàiChủ đề:Tam Quốc
Tỉ lệ nạp:1:1000Người chơi:384.031Kích thước:282.5MNgày Open:18-05-2023
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

- Tặng MAX VIP25 + 500K kim cương + 500 vạn vàng + 2500 tệ (sử dụng Tân nhân hòa lễ trong rương)

- Đi ải rớt thẻ điểm GM dùng để mua trong SHOP GM

- Nạp 28 tệ mỗi ngày nhận 20 bình thể lực, 48 tệ nhận mỗi ngày 8m8 kim tệ.

- Nạp quỹ TT 68 tệ nhận tổng 28k điểm GM (dùng mua VP trong SHOP GM)

- Nạp 300 tệ được 660 vé quay thời trang chuyển (quay nhận thẻ tệ SLL, gói ngon nhất game)

- Nạp gói tăng cấp 1288 tệ nhận 3 tướng VIP : Triệu Vân + Tôn Sách + Tư Mã Ý + vô số VP VIP trong game

- Thẻ tháng 12 , 30, 68, 220 tệ tương ứng nhận VP + thể lực + ngọc mỗi ngày

Siêu Thần Mobile Việt Hóa
Siêu Thần Mobile Việt Hóa
Siêu Thần Mobile Việt Hóa
Siêu Thần Mobile Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi nạp:

Ma thú Tam quốc ( Đầy V Đưa vạn mạo xưng )

Offline đạo cụ trở lại lợi
Thời gian hoạt động: Vĩnh cửu

Nói rõ: Này hoạt động vì ngày lẻ tính gộp lại nạp tiền hoạt động, đạt tới trở xuống ngăn vị, có thể đạt được đối ứng ngăn vị ban thưởng, cấp cao vị nhưng nhận lấy cấp thấp vị, nhưng mỗi ngăn ban thưởng mỗi ngày chỉ có thể nhận lấy một lần, ngày kế tiếp thiết lập lại;

Này hoạt động cấp cho phương thức: Ngày kế tiếp tự động cấp cho, không cần xin, cấp cho sau bưu kiện nhận lấy.

Nạp tiền kim ngạch ( Nguyên )   Ban thưởng nội dung

100: Ma văn mảnh vỡ *10, thủy tinh *200, chiến trường ma văn kinh nghiệm *1W, kim tệ *50W

300: Trang bị thăng giai thạch *30, ma văn mảnh vỡ *30, mệnh hồn kinh nghiệm *1W, kim tệ *100W

500: Ma văn bảo thạch *30, áo nghĩa thạch *100, thủy tinh *500, chiến trường ma văn kinh nghiệm *1W

1000: Thức tỉnh thạch *80, ma văn mảnh vỡ *80, tiến hóa dược tề *300, kim tệ *200W

2000: Ma văn bảo thạch *80, trang bị thăng giai thạch *200, thủy tinh *800, áo nghĩa thạch *200

5000: Ma văn thăng phẩm bảo thạch *50, tiến giai thạch *50, thức tỉnh thạch *300, kim tệ *300W

10000: Ma văn thăng tinh thạch *50, tiến giai thạch *200, ma văn bảo thạch *100, kim tệ *500W

 Offline Tiền tệ Trở lại lợi:
Thời gian hoạt động: Vĩnh cửu
Ngày lẻ tính gộp lại nạp tiền trở lại lợi ( Trở lại lợi ngày kế tiếp tự động cấp cho, đạo cụ ngày kế tiếp tự động cấp cho )
★ Nạp tiền 100-199 Nguyên trở lại lợi 50%
★ Nạp tiền 200-499 Nguyên trở lại lợi 60%
★ Nạp tiền 500-999 Nguyên trở lại lợi 80%
★ Nạp tiền 1000-1999 Nguyên trở lại lợi 100%
★ Nạp tiền 2000-4999 Nguyên trở lại lợi 120%
★ Nạp tiền 5000-9999 Nguyên trở lại lợi 150%
★ Nạp tiền 10000 Nguyên trở lên trở lại lợi 200%
Trở lại lợi cấp cho phương thức: Tự động
Trở lại lợi cấp cho thời gian: Ngày kế tiếp 0 điểm bưu kiện
Chú: Trở lại lợi tiền tệ vì: Kim cương
Trở lại lợi thân thỉnh là không cần nhân vật id:   Là
Nguyệt thẻ phải chăng tính VIP Kinh nghiệm: Không
Nguyệt thẻ phải chăng tính thủ mạo xưng: Không
Trong trò chơi đưa tặng nạp tiền thẻ phải chăng đưa vào trở lại lợi: Không
【 Nạp tiền nguyệt thẻ, chung thân thẻ, gói quà, quỹ ngân sách 】 Phải chăng đưa vào trở lại lợi: Đưa vào

vĩnh cửu luy sung hoạt động

hoạt động danh xưng vĩnh cửu luy sung hoạt động
hoạt động thì gian: 10 nguyệt 11 nhật khởi

hoạt động loại hình: luy kế sung trị

thuyết minh: thử hoạt động vi vĩnh cửu luy kế sung trị hoạt động, đạt đáo dĩ hạ đương vị, khả hoạch đắc đối ứng đương vị đích tưởng lệ, cao đương vị khả lĩnh thủ đê đương vị mỗi cá đương vị chung sinh chích khả lĩnh thủ nhất thứ ;

thử hoạt động đích phát phóng phương thức: thủ động thân thỉnh, thân thỉnh hậu đích 3 cá công tác nhật nội phát phóng tưởng lệ  

 luy sung 30 nguyên: tùy cơ tử sắc tứ tinh vũ tương *1, anh hùng kinh nghiệm *10000, thể lực dược tề *1

luy sung 100 nguyên: tử sắc ma văn nhậm tuyển *1, thủy tinh *300, toản thạch thập liên quyển *1

luy sung 200 nguyên: điêu thiền toái phiến *150, anh hùng kinh nghiệm *50000, kim tệ *100W

luy sung 500 nguyên: chanh sắc ma văn nhậm tuyển *1, ma văn bảo thạch *20, kim tệ *200W

luy sung 1000 nguyên: huyết chi hồi hưởng toái phiến *30, chiến tràng ma văn kinh nghiệm *1W, tạo vật chi tinh *1W

luy sung 3000 nguyên: tôn quyền toái phiến *180, tùy cơ hồng ma văn *1, ma văn bảo thạch *100

luy sung 5000 nguyên: chanh sắc chiến văn nhị tuyển nhất *180, thần linh kinh nghiệm *1W, thần linh tiến giai thạch *500

luy sung 10000 nguyên: thần tương tứ tuyển nhất ( tào chân, quản lộ, tiểu kiều, vương dị )*1, hồng ma văn nhậm tuyển *1, ma văn bảo thạch *300

luy sung 20000 nguyên: tiến giai thần tương nhị tuyển nhất ( từ thứ, hà thái hậu )*1, hồng ma văn nhậm tuyển *1, nguyệt thần toái phiến *200

luy sung 30000 nguyên: siêu thần tương nhị tuyển nhất ( chân cơ, tả từ )*1, vạn năng thăng tinh toái phiến *100, ma văn bảo thạch *500

luy sung 50000 nguyên: ma vương vu cát toái phiến *180, vạn năng thăng tinh toái phiến *180, tiến giai thạch *500

luy sung 80000 nguyên: song thuộc tính ma văn tứ tuyển nhất *1, vạn năng thăng tinh toái phiến *300, ma văn thăng phẩm bảo thạch *300

luy sung 100000 nguyên: song thuộc tính ma văn tứ tuyển nhất *1, vạn năng thăng tinh toái phiến *500, ma văn thăng tinh bảo thạch *500

luy sung 120000 nguyên: song thuộc tính ma văn tứ tuyển nhất *1, vu cát thì trang toái phiến *100, ma văn bảo thạch *300, ma văn thăng tinh bảo thạch *300

luy sung 150000 nguyên: song thuộc tính ma văn tứ tuyển nhất *1, trương giác thì trang toái phiến *100, ma văn bảo thạch *500, ma văn thăng tinh bảo thạch *500

luy sung 180000 nguyên: song thuộc tính ma văn tứ tuyển nhất *2, vạn năng thăng tinh toái phiến *800, ma văn bảo thạch *800, ma văn thăng tinh bảo thạch *800

luy sung 200000 nguyên: song thuộc tính ma văn tứ tuyển nhất *6, vạn năng thăng tinh toái phiến *1000, ma văn bảo thạch *1000, ma văn thăng tinh bảo thạch *1000

Bảng VIP

VIP价目表VIP等级GM 1GM 2GM 3GM 4GM 5GM 6GM 7GM 8GM 9GM 10价格:元/(充值卡/真充卡)5001000200050001000020000300005000080000100000