Thiếu Niên 3Q Lậu VIP18 Việt Hóa

VIP18 + nguyên bảo X888888, thể lực đan X30, thương hải hào hoa xích kim tương ( nhất )X30, hồng sắc hóa thân phù tuyển trạch tương X1, cơ sở dưỡng thành tư nguyên tuyển trạch tương X100
Thể loại:Chiến thuậtChủ đề:Tam Quốc
Tỉ lệ nạp:1元=3800VNĐNgười chơi:343.788Kích thước:2.2GBNgày Open:14-07-2022
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

XEM HƯỚNG DẪN TẠO ACC VÀ NHẬN CÁC PHẦN THƯỞNG

NGÀY 13h 15/3 KHAI MỞ SERVER 55

Riêng game TN3Q anh em chơi PC/laptop tải bản giả lập 64bit vào ngon: Tải tại đây

- Tặng VIP18 + 888.888 KNB + 200 thể lực đan + 12 tướng xích kim + 1 set trang bị xích kim + 500 chiêu mộ lệnh + nhiều quà tặng siêu khủng khác khi chơi game. Làm xong tân thủ tự có trong thư.

CÁC GÓI NẠP TRONG GAME (Liên hệ ad trang để nạp, yêu cầu tạo đúng link tạo acc phía trên để được hỗ trợ nạp tốt nhất, các gói lễ bao không tăng exp VIP)

- Thẻ tháng (30 ngày) 25 tệ: nhận ngay 50K knb + 30K knb/ngày

- Thẻ chí tôn (30 ngày) 60 tệ: nhận ngay 120K knb + 60K knb/ngày

- Thẻ thể lực (30 ngày) 18 tệ: nhận mỗi ngày thể lực đan x20, rương mảnh tướng xích kim x15, rương mảnh trang bị xích kim x15

- Gói đặc biệt (7 ngày) 60 tệ: mỗi ngày nhận 100 EXP VIP (tương đương 100 tệ), xích kim trang bị toái phiến x10, xích kim thần thú toái phiến x10, xích kim thần binh toán phiến x10 và số lượng lớn vật phẩm khác.

- Nguyên đán lễ bao = 100 tệ: KNB *1 triệu, bạc *200 triệu (10 lần/acc)

- Xích kim 5 võ tướng lễ bao = 300 tệ: Xích kim tướng toái phiến (20 chọn 1) bảo rương x370, Xích kim trang bị tuyển trạch rương x4, Đỉnh cấp tinh luyện thạch x2 vạn, Phổ thông trang bị văn tinh x300   (Gói có xích kim 5 Lữ Bố)

- Xích kim võ tướng lễ bao = 200 tệ: Xích kim tướng toái phiến (16 chọn 1) bảo rương x370, Xích kim trang bị tuyển trạch rương x4, Đỉnh cấp tinh luyện thạch x1,5 vạn, Phổ thông trang bị văn tinh x200

- Khuyển dạ xoa hóa cảnh lễ bao = 200 tệ: Inuyasha toái phiến x370, Xích kim trang bị tuyển trạch rương x4, Đỉnh cấp tinh luyện thạch x1,5 vạn, Phổ thông trang bị văn tinh x200

- Đế hoàng hiệp hóa cánh lể bao = 200 tệ: Đế hoàng hiệp toái phiến x370, Xích kim trang bị tuyển trạch rương x4, Đỉnh cấp tinh luyện thạch x1,5 vạn, Phổ thông trang bị văn tinh x200

- Âu hoàng lễ bao 3 = 2200 tệ: Âu hoàng lễ hạp x100, Rương dưỡng thành cơ sở x5.000, Rương tài nguyên cao cấp x1000, Rương tài nguyên đặc cấp x300, Rương tài liệu hi hữu x5

- Âu hoàng lễ bao 2 = 240 tệ: Âu hoàng lễ hạp x11, Rương dưỡng thành cơ sở x500, Rương tài nguyên cao cấp x100, Rương tài nguyên đặc cấp x500

- Âu hoàng lễ bao 1 = 25 tệ: Âu hoàng lễ hạp x1, Rương dưỡng thành cơ sở x100

- Xích kim thần thú lễ bao = 300 tệ: Xích kim thần thú rương (5 chọn 1) x1, Xích kim thần thú trang bị x3, Tử kim thần thú (6 chọn 1) x2, Thú phách linh tinh x1.000

- Xích kim chiến pháp lễ bao = 200 tệ: Xích kim chiến pháp toái phiến rương (6 chọn 1) x100, Tử kim chiến pháp (6 chọn 1) x2, Kim sắc chiến pháp toái phiến rương (4 chọn 1) x400

- Chiến pháp dưỡng thành lễ bao = 100 tệ: Hồng sắc tinh nghiên thư toái phiến x480, Kim sắc tinh nghiên thư toái phiến x300, Thủ quyền x8.000, Cao cấp thủ quyền x100

- Mệnh tinh siêu trị lễ bao 1 = 100 tệ: Cao cấp chiêm tinh bàn x200, Toàn hồng mệnh tinh tuyển trạch rương x80, Kim sắc mệnh tinh tuyển trạch rương (20 chọn 1) x50

- Mệnh tinh siêu trị lễ bao 2 = 300 tệ: Toàn hồng mệnh tinh tuyển trạch rương x200, Kim sắc mệnh tinh tuyển trạch rương (20 chọn 1) x120, Tử kim mệnh tinh tuyển trạch rương (30 chọn 1) x50

- Cẩm nang ưu huệ lễ bao = 300 tệ: Xích kim cẩm nang tuyển trạch rương x2, Kim sắc bách phân bỉ thuộc tính tùy cơ rương x32, Đồng cừu cẩm nang tùy cơ rương x32

- Xích kim thần binh lễ bao = 200 tệ: Xích kim thần binh rương (5 chọn 1) x1, Tủ kim thần binh rương (6 chọn 1) x2, Cực phẩm tẩy luyện tinh ngọc x3, Hoán linh thạch x220, Hoán linh ngọc x30

- Cơ sở tài liệu lễ bao = 100 tệ: Rương tài nguyên cơ sở x2.000, Rương tài nguyên cao cấp x600, Rương tài nguyên đặc cấp x150

- Cao cấp tài liệu lễ bao = 300 tệ: Rương tài nguyên đặc cấp x500, Rương tài liệu hi hữu x12

- Hồng nhan tín vật lễ bao = 100 tệ: Hồng nhan Trương Xuân Hoa xích kim tín vật toái phiến rương (3 chọn 1) x80, Hồng nhan Thái Văn Cơ xích kim tín vật toái phiến rương (3 chọn 1) x80, Hồng nhan Tôn Thượng Hương xích kim tín vật toái phiến rương (3 chọn 1) x80

- Xích kim hóa thân phù lễ bao = 300 tệ: Xích kim hóa thân tuyển trạch rương x2, Tử kim hóa thân phù tuyển trạch rương x2, Kim sắc hóa thân phù tuyển trạch rương x2, Hồng sắc hóa thân phù tuyển trạch rương x4

(Nạp các gói có đánh số từ 1 đến 5 thì phải nạp lần lượt từng gói từ 1 đến 5, tức nạp 1 2 3 4 5 chứ k nạp nhảy cóc được, anh em check xem trong game có gói đó mới báo nạp ko lỗi nhé.)

- Quỹ TT 1 = 60 tệ: nhận thêm 1,2 triệu KNB

- Quỹ TT 2 = 60 tệ: nhận thêm 1,6 triệu KNB

- Quỹ TT 3 = 60 tệ: nhận thêm 1,6 triệu KNB

- Chủ tuyến cơ kim 1 = 98 tệ: nhận thêm 1,2 triệu knb, rương mảnh tướng tử kim (12 chọn 1) x300

- Chủ tuyến cơ kim 2 = 98 tệ: nhận thêm 1,2 triệu knb, rương mảnh tướng tử kim (12 chọn 1) x300

- Chủ tuyến cơ kim 3 = 98 tệ: nhận thêm 1,2 triệu knb, rương mảnh tướng tử kim (12 chọn 1) x300

- Chủ tuyến cơ kim 4 = 98 tệ: nhận thêm 1,2 triệu knb, rương mảnh tướng tử kim (12 chọn 1) x300

- Chủ tuyến cơ kim 5 = 98 tệ: nhận thêm 1,2 triệu knb, rương mảnh tướng tử kim (12 chọn 1) x300

- Vô song cơ kim 1 = 98 tệ: nhận thêm 1,8 triệu knb, mảnh trang bị tử kim x375

- Vô song cơ kim 2 = 98 tệ: nhận thêm 1,8 triệu knb, mảnh trang bị tử kim x375

- Vô song cơ kim 3 = 98 tệ: nhận thêm 1,6 triệu knb, mảnh trang bị tử kim x375

- Vô song cơ kim 4 = 98 tệ: nhận thêm 2 triệu knb, mảnh trang bị tử kim x375

- Vô song cơ kim 5 = 98 tệ: nhận thêm 1,8 triệu knb, mảnh trang bị tử kim x375

- Bí cảnh cơ kim 1 = 60 tệ: nhận thêm 1,8 triệu knb, rương mảnh thần thú tử kim (2 chọn 1) x500

- Bí cảnh cơ kim 2 = 98 tệ; nhận thêm 1,8 triệu knb, rương mảnh thần thú tử kim (4 chọn 1) x500

- Bí cảnh cơ kim 3 = 98 tệ: nhận thêm 1,8 triệu knb, rương mảnh thần thú tử kim (4 chọn 1) x500

- Sơn hà cơ kim 1 = 60 tệ: nhận thêm 2,1 triệu knb, lưu ly ngọc lệnh x75

- Sơn hà cơ kim 2 = 98 tệ: nhận thêm 2,71 triệu knb, rương mảnh trân bảo xích kim x300

- Sơn hà cơ kim 3 = 98 tệ: nhận thêm 2,71 triệu knb, rương mảnh trân bảo xích kim x450

30 tệ = 30K knb

60 tệ = 60K knb

98 tệ = 98K knb

198 tệ = 198K knb

328 tệ = 328K knb

648 tệ = 648K knb

5000 tệ = 5000K knb (max VIP)

tn3q v18 dgame (5) tn3q v18 dgame (4) tn3q v18 dgame (3) tn3q v18 dgame (2) tn3q v18 dgame (1)

Phúc lợi nạp

Link nhận quà tích nạp: http://s2.pkzgm.cf/index/reward 

- Dòng 1: server
- Dòng 2: tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" lấy nhân vật
- Dòng 3: chọn nhân vật
- Dòng 4: bấm nút "获取" lấy tổng đã nạp
- Dòng 5: chọn loại phần thường: "今日充值奖励" = mốc nạp ngày , "累计充值奖励" = mốc nạp trọn đời
- Dòng 6: để nguyên sẽ tự động nhận tất cả mốc có thể nhận, hoặc bấm vào chọn từng mốc
- Dòng 7: nhập mã xác nhận
- Bấm nút xanh dương để nhận

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

 《 UPDATE THÊM MỐC NẠP NGÀY CỰC HOT | 01/01 - 03/01  》

- Tích lũy nạp 88 tệ/ngày: thể lực đan *38, rương tướng tử kim (24 chọn 1) *2, rương kim tướng (20 chọn 1) *600, rương tài nguyên cao cấp *200, rương âu hoàng *1

- Tích lũy nạp 188 tệ/ngày: thể lực đan *68, rương tướng xích kim (16 chọn 1) *1, rương thương hải hào hoa (nhất) *20, rương tài nguyên đặc cấp *100, rương âu hoàng *2

- Tích lũy nạp 288 tệ/ngày: thể lực đan *100, rương thần binh xích kim (5 chọn 1) *1, rương trang bị xích kim *2, rương mảnh tướng xích kim (20 chọn 1) *50, rương thương hải hào hoa (nhất) *50, rương tài nguyên hi hữ *2, rương âu hoàng *3

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

25 tệ/ngày: Âu hoàng lễ hạp x1, Thể lực x30, Rương dưỡng thành cơ sở x10, Bạc x1000 vạn

100 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x1, KNB x250K, Thể lực x60, Rương dưỡng thành cơ sở x200, Bạc x5000 vạn

200 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x1, KNB x250K, Thể lực x60, Rương dưỡng thành cơ sở x200, Bạc x5000 vạn

500 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x3, xích kim quân sư bảo rương (5 chọn 1) x1, Binh thư tàn quyển x5.000, Binh trận đồ x100, KNB x750K

1000 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x6, Hồng nhan bảo rương (3 chọn 1) x1, Hảo cảm đạo cụ tùy cơ rương x300, Rương tài nguyên cao cấp x100, KNB x1 ,25M

2500 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x18, xích kim thần thú trang bị tuyển trạch rương x3, Cực phẩm linh thú đan x1000, Thú phách linh tinh x500, KNB x3,75M

5000 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x30, Rương tài nguyên cao cấp x2000, Rương tài nguyên đặc cấp x600, Rương tài liệu hi hữu x20, KNB x7,5M

7500 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x35, Rương tài nguyên cao cấp x3000, Rương tài nguyên đặc cấp x1.000, Rương tài liệu hi hữu x50, KNB x10M

10000 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x40, Rương tài nguyên cao cấp x4.200, Rương tài nguyên đặc cấp x1.500, Rương tài liệu hi hữu x80, KNB x12,5M

***Update thêm từ ngày 23/12/2022

- 99 tệ/ngày: rương kim sắc mệnh tinh *15, kim sắc thần binh mệnh tinh *15, thăng kim phù (2 chọn 1) *20, thái cực thăng kim thạch *5, rương xích kim toái phiến (20 chọn 1) *50, KNB *200K

- 299 tệ/ngày: rương tử kim mệnh tinh (30 chọn 1) *15, mảnh tử kim trân bảo vạn năng *20, đặc cấp trang bị văn tinh *50, đặc cấp bảo vật văn tinh *50, KNB *400K

- 599 tệ/ngày: rương huyễn tử phù *50, bát quái huyễn tử thạch *20, binh thư tàn quyển *6666, binh trận đồ *100, rương tướng xích kim toái phiến (20 chọn 1) *100, KNB *600K

- 1099 tệ/ngày: tinh túc ngưng tinh *288, thương khung huyễn xích thạch *35, xích kim trân bảo vạn năng toái phiến *60, rương tướng xích kim toái phiến (20 chọn 1) *200, lưu ly ngọc lệnh *30, KNB *1000K

- 1999 tệ/ngày: băng kiếm vũ mao *10, lôi diệm vũ mao *8, huyền minh vũ mao *4, xích luyện vũ mao *2, uẩn linh châu *6666, xích hà bàn *6, rương cao cấp tài liệu *200, rương đặc cấp tài liệu *100, KNB *2500K

- 2999 tệ/ngày: rương hóa thân xích kim *1, rương mảnh xích kim thần thú (6 chọn 1) *50, rương mảnh xích kim thần binh (6 chọn 1) *50, xích kim trân bảo vạn năng toái phiến *60, rương thương hải hào hoa (nhất) *50, rương đặc cấp tài nguyên *150, KNB *3000K

- 3999 tệ/ngày: rương mảnh tín vật xích kim thái văn cơ (3 chọn 1) *50, rương mảnh tin vật xích kim trương xuân hoa (3 chọn 1) *50, rương mảnh tín vật xích kim tôn thượng hương (3 chọn 1) *50, thiên uy phù thạch *8, thời không phù thạch *4, rương hi hữu tài liệu *3, KNB *4000K

- 4999 tệ/ngày: rương hảo cảm đạo cụ ngẫu nhiên *200, rương trang bị thần thú xích kim *3, quỷ cốc bí quyển *100, thương khung huyễn xích thạch *50, lưu ly ngọc lệnh *60, mảnh xích kim trân bảo vạn năng *180, rương thương hải hào hoa (nhất) *150, rương xích kim cẩm nang (8 chọn 1) *2, KNB *5000K

Lưu ý: danh sách quà tặng có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng giá trị là tương đương

-----

Quà nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)

- 100 tệ: Thời trang Cái nhiếp x1, Khương Tư Nha x1, Tiểu Kim Cương x1, Inuyasha x1, Đế hoàng hiệp x1

- 300 tệ: Thời trang Huyền báo du tiên x1, Thời trang Hình thiên khải giáp x1, xích kim tướng bảo rương (16 chọn 1) x1, xích kim quân sư bảo rương (2 chọn 1) x1, Rương dưỡng thành cơ sở x500

- 500 tệ: Thời trang Chủ tể x1, xích kim thần binh bảo rương (5 chọn 1) x1, xích kim tướng toái phiến (20 chọn 1) bảo rương x100, Hoán linh thạch x500, Hoán linh ngọc x50

- 1000 tệ: Thời trang Viêm Đế x1, Hồng nhan toái phiến bảo rương (3 chọn 1) x120, Thăng kim phù bảo rương (2 chọn 1) x300, xích kim quân sư bảo rương (5 chọn 1) x1, Hảo cảm độ đạo cụ tùy cơ rương x300

- 2500 tệ: Thời trang Sesshoumaru x1, Rương thương hải hào hoa x500, Rương dưỡng thành cơ sở x1.000, Rương tài nguyên cao cấp x500, Huỳnh quang sa x20.000

- 5000 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x1.000, xích hà bàn x12, Tử kim trân bảo toái phiến tuyển trạch rương (nhất) x540, Rương tài nguyên đặc cấp x100, Huyễn minh vũ mao x5

- 7500 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x1.500, xích hà bàn x12, Huyễn minh vũ mao x5, Huyễn tử phù tuyển trạch rương x300, Rương tài nguyên đặc cấp x100, Rương tài liệu hi hữu x20

- 10000 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x2.000, xích hà bàn x3, Huyễn minh vũ mao x10, xích luyện vũ mao x5, Rương tài nguyên đặc cấp x300, Rương tư nguyên hi hữu x20

- 15000 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x2.000, Rương dưỡng thành cơ sở x10.000, Rương tài nguyên cao cấp x1.000, Rương tài nguyên đặc cấp x500, Rương tài liệu hi hữu x100

- 20000 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x 3.000, xích kim trân bảo toái phiến bảo rương (nhất) x1.800, Linh tê ngọc x5.000, Thời không phù thạch x54, Thiên uy phù thạch x88

- 25000 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x4.000, xích hà bàn x90, Tinh túc ngưng tinh x1.800, Huyễn minh vũ mao x20, xích luyện vũ mao x6, Rương tài liệu hi hữu x50

- 30000 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x5.000, xích hà bàn x180, Bát quái huyễn tử thạch x760, Huyễn minh vũ mao x30, xích luyện vũ mao x15, Rương tài liệu hi hữu x100

- 50000 tệ: Rương thương hải hào hoa (nhất) x10.000, xích kim trân bảo vạn năng toái phiến x4.200, Thần phẩm đoán hồn cương x2.800, Thương khung huyễn xích thạch x1.000, Rương tài liệu hi hữu x500

Bảng VIP
???? Combo 1️⃣: siêu hợp lý cho người chơi hệ "nông dân"
???? Thẻ tháng (30 ngày) 25 tệ: nhận ngay 50K knb + 30K knb/ngày
???? Thẻ chí tôn (30 ngày) 60 tệ: nhận ngay 120K knb + 60K knb/ngày
???? Thẻ thể lực (30 ngày) 18 tệ: nhận mỗi ngày thể lực đan x20, rương mảnh tướng xích kim x15, rương mảnh trang bị xích kim x15
???????? Tổng 103 tệ, bạn sẽ nhận ngay các quà sau:
***Quà tích nạp ngày:
???? 25 tệ/ngày: Âu hoàng lễ hạp x1, Thể lực x30, Rương dưỡng thành cơ sở x10, Bạc x1000 vạn
???? 100 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x1, KNB x250K, Thể lực x60, Rương dưỡng thành cơ sở x200, Bạc x5000 vạn
***Quà tích nạp trọn đời
???? 100 tệ: Thời trang Cái nhiếp x1, Khương Tư Nha x1, Tiểu Kim Cương x1, Inuyasha x1, Đế hoàng hiệp x1
---
???? Combo 2️⃣: vừa đủ nhận rương tướng xích kim 5, cần mua
???? Mua Combo 1️⃣
???? Vô song cơ kim 1 = 98 tệ: nhận thêm 1,8 triệu knb, mảnh trang bị tử kim x375
???????? Tổng chi phí 201 tệ, ngoài các quà của combo 1️⃣, bạn sẽ nhận thêm:
***Quà tích nạp ngày:
???? 200 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x1, KNB x250K, Thể lực x60, Rương dưỡng thành cơ sở x200, Bạc x5000 vạn
---
???? Combo 3️⃣: bạn sẽ có ngay 2 rương tướng XK5, cần mua
???? Mua Combo 2️⃣
???? Xích kim 5 võ tướng lễ bao = 300 tệ: Xích kim tướng toái phiến (20 chọn 1) bảo rương x370, Xích kim trang bị tuyển trạch rương x4, Đỉnh cấp tinh luyện thạch x2 vạn, Phổ thông trang bị văn tinh x300
???????? Tổng chi phí 501 tệ, ngoài các quà của combo 2️⃣, bạn sẽ nhận thêm:
***Quà tích nạp ngày:
???? 500 tệ/ngày: Rương quà 100 tệ x3, Xích kim quân sư bảo rương (5 chọn 1) x1, Binh thư tàn quyển x5.000, Binh trận đồ x100, KNB x750K
***Quà tích nạp trọn đời:
???? 300 tệ: Thời trang Huyền báo du tiên x1, Thời trang Hình thiên khải giáp x1, Xích kim tướng bảo rương (16 chọn 1) x1, Xích kim quân sư bảo rương (2 chọn 1) x1, Rương dưỡng thành cơ sở x500
???? 500 tệ: Thời trang Chủ tể x1, Xích kim thần binh bảo rương (5 chọn 1) x1, Xích kim tướng toái phiến (20 chọn 1) bảo rương x100, Hoán linh thạch x500, Hoán linh ngọc x50