Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa

Tặng MAX VIP 30 + 648 tệ nạp tiền + Update Thiên Kim, Ám Kim
Thể loại:Chiến thuật, Thẻ bàiChủ đề:Tam Quốc
Tỉ lệ nạp:1:500Người chơi:187.020Kích thước:500 MBNgày Open:12-05-2021
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi
ĐÃ ĐÓNG TEST, 20/6 OPEN CHÍNH THỨC

LÀM SỰ KIỆN LẤY CODE BẤM XEM

LIKE PAGE LÀ ĂN CODE OPEN GAME NHA

- Tặng MAX VIP + 648 tệ để nạp

- Tặng MAX VIP 30 + 648 tệ +324k knb , dùng xong thẻ 648 tệ lên chí tôn 3

- Đi ải rớt thẻ tệ, làm nv ngày rớt thẻ tệ + lượt quay

- Nạp gói đơn 268 tệ trong 7 ngày nhận được 648 tệ tính nạp + ấn vàng + bảo vật vàng + nhận Tướng SSS VIP tùy chọn. Nạp gói 648 nhận tướng kim tùy chọn

- Tỷ lệ nạp 1:500, nạp đầu tiên nhận knb x2 lần, đăng nhập nhận thẻ nạp tệ mỗi ngày

- Thẻ tuần 12 tệ ngày nhận mảnh 648 tệ *10 + 20 tinh lực, thẻ tháng 30 tệ ngày nhận như ý *10 + 50 thể lực , thẻ chí tôn 68 tệ ngày nhận như ý * 20 + thể lực * 100

 - Đăng nhập nhận sll knb free + VP mỗi ngày

tndt3q dgame (8) tndt3q dgame (1) tndt3q dgame (6) tndt3q dgame (7) tndt3q dgame (3) tndt3q dgame (2)

Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Phúc lợi nạp

BONUS 1: Nạp đủ 3000 tệ trong ngày, nhanh nhất đầu tiên của sv, sẽ nhận được 1 set trang bị đỏ + thiên kim thần tướng tự chọn

 

*** BONUS 2: Tổng nạp tệ trong ngày đạt mốc liên hệ ad nhận: 

luy sung 268 nguyên: danh tương chiêu mộ lệnh *10, cao cấp kinh nghiệm thư *5, tiến giai đan *100, thiên mệnh đan *10, đồng tiền *30000

luy sung 368 nguyên: danh tương chiêu mộ lệnh *20, bạch ngân kinh nghiệm phối sức *2, tiến giai đan *200, thiên mệnh đan *20, đồng tiền *50000

luy sung 500 nguyên: danh tương chiêu mộ lệnh *30, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *5, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *10, giác tỉnh đan *10, cực phẩm kinh nghiệm thư *5

luy sung 1000 nguyên: danh tương chiêu mộ lệnh *30, sơ cấp quan ấn *1, quan tích *100, giác tỉnh đan *10, tiến giai đan *20

luy sung 2000 nguyên: SS+ vũ tương tuyển trạch bảo tương *1,   chanh sắc truyện ký bảo tương *1, tẩy luyện thạch *50, thiên mệnh đan *200, đồng tiền *1000000

luy sung 3000 nguyên: SS+ vũ tương tuyển trạch bảo tương *1,   chanh sắc truyện ký bảo tương *2, tẩy luyện thạch *50, thiên mệnh đan *300, đồng tiền *2000000

luy sung 5000 nguyên: ngạo thế mãnh tương tuyển trạch bảo tương *1, hồng sắc phối sức tuyển trạch tương *1, SS thì trang bảo tương *1, tẩy luyện thạch *200, chanh sắc truyện ký bảo tương *3

luy sung 10000 nguyên: thiên cơ quân sư toái phiến bao *100, chanh sắc chiến mã hỉ hảo phẩm *60, SS+ thì trang bảo tương *1, 5 cấp linh thạch tuyển trạch bảo tương *1, chanh sắc truyện ký bảo tương *5

luy sung 15000 nguyên: thiên cơ quân sư toái phiến bao *100, SSS thì trang bảo tương *1, ngạo thế mãnh tương tuyển trạch bảo tương *1, chanh sắc chiến mã hỉ hảo phẩm *80, 6 cấp linh thạch tuyển trạch bảo tương *1

luy sung 20000 nguyên: hồng sắc tương tinh 11 tuyển 1*1, hồng sắc cơ quan thú tuyển trạch tương *120, hồng sắc chiến mã ngũ tuyển nhất toái phiến *80, chanh sắc chiến mã hỉ hảo phẩm *1000, 6 cấp linh thạch tuyển trạch bảo tương *1

luy sung 30000 nguyên: thiên kim vũ tương toái phiến 2 tuyển 1*100, hồng sắc cơ quan thú tuyển trạch tương *120, hồng sắc phối sức tuyển trạch tương *2, nguyệt quang linh thạch *100, chanh sắc truyện ký bảo tương *10

luy sung 50000 nguyên: kim sắc tương tinh 7 tuyển 1*1, hồng sắc chiến mã ngũ tuyển nhất toái phiến *80, hồng sắc phối sức tuyển trạch tương *3, nguyệt quang linh thạch *100, chanh sắc truyện ký bảo tương *10

luy sung 100000 nguyên: thiên kim vũ tương toái phiến 3 tuyển 1*100, hồng sắc cơ quan thú tuyển trạch tương *120, kim sắc phối sức tuyển trạch tương *1, 8 cấp linh thạch tuyển trạch bảo tương *1, hồng sắc truyện ký bảo tương *5

luy sung 120000 nguyên: kim sắc tương tinh 8 tuyển 1*1, hồng sắc chiến mã ngũ tuyển nhất toái phiến *80, kim sắc phối sức tuyển trạch tương *1, 8 cấp linh thạch tuyển trạch bảo tương *1, hồng sắc truyện ký bảo tương *5

luy sung 140000 nguyên: thiên kim vũ tương toái phiến 4 tuyển 1*100, kim sắc cơ quan thú tuyển trạch tương *120, kim sắc phối sức tuyển trạch tương *1, nhật diệu linh thạch *10, hồng sắc truyện ký bảo tương *10

luy sung 160000 nguyên: kim sắc tương tinh 9 tuyển 1*1, kim sắc chiến mã ngũ tuyển nhất *80, kim sắc phối sức tuyển trạch tương *1, nhật diệu linh thạch *20, hồng sắc truyện ký bảo tương *10

luy sung 180000 nguyên: thiên kim vũ tương toái phiến 4 tuyển 1*100, kim sắc cơ quan thú tuyển trạch tương *120, kim sắc phối sức tuyển trạch tương *1, thiên khải linh thạch *5, kim sắc truyện ký bảo tương *5

luy sung 200000 nguyên: kim sắc tương tinh 12 tuyển 1*1, kim sắc chiến mã ngũ tuyển nhất *80, kim sắc phối sức tuyển trạch tương *1, thiên khải linh thạch *10, kim sắc truyện ký bảo tương *5

 

*** BONUS 3: 
Trong hoạt động cho: Tổng nạp trong ngày đạt 1500 tệ được chọn 3 phương án, ban thưởng phương án như sau: ( Cùng loại phương án mỗi ngày nhiều nhất có thể đồng thời xin 3 lần, Trong ngày nạp 10k tệ trở lên được quà đặc biệt, chi tiết inbox ad web để nhận )

Ngoài định mức phúc lợi 1: Tổng nạp trong ngày đạt  1500 Tệ, có thể lựa chọn 3 Loại phương án

Ngoài định mức phúc lợi 2: Tổng nạp trong ngày đạt 3000 Tệ có thể lựa chọn 7 Loại phương án

Ngoài định mức phúc lợi 3: Tổng nạp trong ngày đạt 5000 Tệ, có thể lựa chọn 10 Loại phương án

Ngoài định mức phúc lợi 4: Tổng nạp trong ngày đạt 10000 Tệ,  có thể lựa chọn 20 Loại phương án

Ngoài định mức phúc lợi 5: Tổng nạp trong ngày đạt 20000 Tệ, có thể lựa chọn 40 Loại phương án

Ngoài định mức phúc lợi 6: Tổng nạp trong ngày đạt 30000 Tệ, có thể lựa chọn 60 Loại phương án

 

Phương án 1  Ngạo thế mãnh tướng mảnh vỡ bảo rương *100

"Phương án 2   Thiên cơ quân sư mảnh vỡ bao *50"

"Phương án 3   Màu cam tướng tinh lựa chọn bao *1"

"Phương án 4   Thiên cực kiếm mảnh vỡ *30"

"Phương án 5   Long văn trang bị tùy ý tuyển 1 Kiện *2"

"Phương án 6   Màu cam chiến mã yêu thích phẩm bảo rương *50"

"Phương án 7   Thời trang gấm hoa *2000"

"Phương án 8  SS+ Thời trang mảnh vỡ *20"

"Phương án 9  SSS Thời trang mảnh vỡ *10"

"Phương án 10   Thiên mệnh đan *1000"

"Phương án 11   Tiến giai đan *2000"

"Phương án 12   Thức tỉnh đan *500"

"Phương án 13   Bảo vật tiến giai thạch *100"

"Phương án 14 Cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *100"

"Phương án 15   Màu đỏ truyện ký bảo rương *1"

"Phương án 16   Màu đỏ phối sức mảnh vỡ bảo rương *4"

"Phương án 17 Màu cam thần binh ngẫu nhiên rương *2"

"Phương án 18   Màu đỏ thần binh ngẫu nhiên rương *1"

"Phương án 19   Linh khí kết tinh *100"

****BONUS 4: 

 Thời gian hoạt động : 2023 Năm 6 Nguyệt 20 Nhật -2023 Năm 6 Nguyệt 26 Nhật

【 Hoạt động loại hình 】: Nạp đơn trong ngày

【 Hoạt động quy tắc 】: Mỗi gói xin max tối đa 6 lần trong ngày

Đơn bút nạp tiền ban thưởng:

Nạp gói đơn 98 Nguyên: Màu cam phối sức cái rương *1, phối sức tinh luyện thạch *2, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *2, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *2, thiên mệnh đan *10, đồng tiền *20000

Nạp gói đơn 128 Nguyên: Màu cam phối sức cái rương *2, phối sức tinh luyện thạch *2, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *2, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *2, thiên mệnh đan *10, đồng tiền *30000

Nạp gói đơn 198 Nguyên: Màu cam phối sức cái rương *3, phối sức tinh luyện thạch *4, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *4, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *4, thiên mệnh đan *20, đồng tiền *40000

Nạp gói đơn 268 Nguyên: Màu cam phối sức cái rương *4, phối sức tinh luyện thạch *6, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *6, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *6, thiên mệnh đan *30, đồng tiền *60000

Nạp gói đơn 548 Nguyên: Màu cam phối sức cái rương *6, phối sức tinh luyện thạch *12, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *12, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *12, thiên mệnh đan *60, đồng tiền *160000

Nạp gói đơn 648 Nguyên: Màu cam phối sức cái rương *10, phối sức tinh luyện thạch *20, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *20, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *20, thiên mệnh đan *100, đồng tiền *200000

Nạp gói đơn 1024 Nguyên: Màu cam phối sức cái rương *20, phối sức tinh luyện thạch *40, cực phẩm trang bị tinh luyện thạch *40, cực phẩm bảo vật cường hóa thạch *40, thiên mệnh đan *200, đồng tiền *500000

Đặc thù ban thưởng nói rõ:

Nạp gói đơn nạp tiền 6 Lần 128 Nguyên nhưng ngoài định mức thu hoạch được: 548 Nguyên đơn bút ban thưởng *1

Nạp gói đơn nạp tiền 6 Lần 268 Nguyên nhưng ngoài định mức thu hoạch được: 548 Nguyên đơn bút ban thưởng *2

Nạp gói đơn nạp tiền 6 Lần 548 Nguyên nhưng ngoài định mức thu hoạch được: 648 Nguyên đơn bút ban thưởng *2

Nạp gói đơn nạp tiền 6 Lần 648 Nguyên nhưng ngoài định mức thu hoạch được: 1024 Nguyên đơn bút ban thưởng *2

Hoạt động nói rõ: Đặc thù ban thưởng chỉ có thể nạp tiền đối ứng nạp gói đơn thu hoạch, đặc thù ban thưởng không thiết nhận lấy hạn mức cao nhất ( Tỷ như người chơi nạp tiền 12 Lần nạp gói đơn 128 Nguyên, liền có thể xin 2 Lần 548 Nguyên nạp gói đơn ban thưởng, cứ thế mà suy ra )

Bảng VIP
VIP30 0 tệ
Chí tôn 1 10 tệ
至尊2 50
至尊3 100
至尊4 500
至尊5 1000
至尊6 2000
至尊7 5000
至尊8 10000
至尊9 20000
至尊10 50000