Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa

Tặng VIP 12 +12888 knb
Thể loại:Chiến thuật, Thẻ bàiChủ đề:Tam Quốc
Tỉ lệ nạp:1:500Người chơi:186.995Kích thước:500 MBNgày Open:12-05-2021
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

- Vào game tặng VIP 7, online làm hoạt động lên luôn V12, tặng thần tướng Đại Kiều

- Tỷ lệ nạp 1:500, nạp đầu tiên nhận knb x2 lần, đăng nhập nhận thẻ nạp tệ mỗi ngày

- Quỹ TT tiêu 25k knb nhận tổng 500k knb

- Thẻ tuần 50k nhận ngày 2 thẻ 6 tệ, thẻ tháng 105k ngày nhận 15 tệ + 50 thể lực, thẻ chí tôn 240k ngày nhận 30 tệ + 100 thể lực

- Gói Cao Cấp Chiến Lệnh 940k nhận tổng 268 tệ + Tướng SSS tùy chọn (Tả Từ, Chu Du, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý) + rất nhiều VP VIP khác.

- Nạp liên tục 105k trong 5 ngày, nhận set Thương Vân Cam VIP.

- Nạp liên tục 450k trong 3 ngày nhận tướng VIP SS+ tùy chọn (Triệu Vân, Thái Sử Từ, Hạ Hầu Đôn, Đổng Trác, Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo, Viên Thiệu)

- Nạp đầu nhận phiếu giảm giá:

+ Nạp 20k tệ giảm 10k còn 10k tệ

+ Nạp 10k tệ giảm 5k tệ còn 5k tệ

+ Nạp 5k tệ giảm 2k5 tệ còn 2k5 tệ

+ Nạp 2k tệ giảm 1k tệ còn 1k tệ

+ Nạp 1k tệ giảm 500 tệ còn 500 tệ

+ Nạp 500 tệ giảm 250 tệ còn 250 tệ.

- Các code trong game: MJ9999 MJ7777 MJ6666 MJ5555 MJ3333 MJ3546

- Đăng nhập nhận sll knb free + VP mỗi ngày

Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa
Phúc lợi nạp

- Bonus nạp:

*** Siêu hot BIG BONUS cho anh em NTBgame nhé: Nạp 1 lần 500 tệ nhận bonus thêm 150k knb. Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần.

A. Nạp ngày tự động bonus gửi vô thư khi đạt mốc:

- Tổng nạp ngày 300 tệ: Lệnh quay tướng *10, Tiến cấp đan *100, đá tinh luyện *100

- Tổng nạp ngày 500 tệ: Lệnh quay tướng *10, đá tinh luyện trang bị *20, đá tinh luyện *200

- Tổng nạp ngày 1000 tệ: Đá cường hóa bảo vật *50, đá tinh luyện trang bị *30, đá tinh luyện *300

- Tổng nạp ngày 2000 tệ: Hộp báu vật đỏ*1, Hộp ngựa cam*20, đá tinh luyện *500

- Tổng nạp ngày 3000 tệ: Tướng SS+ tùy chọn*1, Thức tỉnh đan*300, Quan tích *2000

- Tổng nạp ngày 5000 tệ: Tướng SSS tùy chọn*1, Thức tỉnh đan*500, Ấn chính thức *3

B.  Nạp tích lũy trọn đời, nạp đủ mốc ib ad để lấy phần thưởng

- Tích lũy nạp 100 tệ: sách kinh nghiệm *20, mảnh phụ kiện cam *2, tiến cấp đơn *300

- Tích lũy nạp 268 tệ: Thần Tướng SS *1, mảnh phụ kiện cam *3, tiến cấp đơn *400

- Tích lũy nạp 548 tệ: Điển Vĩ Tướng Tinh *1, Thức tỉnh đan *100, tiến cấp đơn *500

- Tích lũy nạp 800 tệ: Phụ kiện đỏ tùy chọn *1, Thiên mệnh đan *100, Đá cường hóa bảo vật *50

- Tích lũy nạp 2000 tệ: Tướng SSS *1, Thiên mệnh đan *200, tiến cấp đơn *2000

- Tích lũy nạp 5000 tệ: Thời trang SS+ tùy chọn *1, Tinh luyện thạch *100, Đá tinh luyện siêu cấp *500

- Tích lũy nạp 10000 tệ: Thời trang SSS tùy chọn *1, Hồn luyện thạch *1, Thiên mệnh đan *1000

- Tích lũy nạp 15000 tệ: Hồn thạch cấp 6 *1, Hồn luyện thạch *1, Đá tinh luyện siêu cấp *1000

- Tích lũy nạp 20000 tệ: Tinh Tướng Đỏ *1, Hồn thạch cấp 6 *1, Đá tinh luyện siêu cấp *1000

- Tích lũy nạp 30000 tệ: Thiên Cơ Quân Sư mảnh *120, Nguyện Quang Linh Thạch *100, Thức tỉnh thạch *20

- Tích lũy nạp 50000 tệ: Ngọc Khuyết Thiên Lân *1, Nguyện Quang Linh Thạch *150, Kim Sắc Tướng Tinh *1

Bảng VIP
VIPKinh nghiệm VIP KNB Tệ cần nạp
VIP1-7Đăng nhập free
85000500010
9250002500050
105000050000100
11125000125000250
12250000250000500
135000005000001000
14100000010000002000
15150000015000003000
16200000020000004000
17275000027500005500
18350000035000007000
19450000045000009000
205500000550000011000
216500000650000013000
228000000800000016000
239500000950000019000
24110000001100000022000
25130000001300000026000
26150000001500000030000
27170000001700000034000
28195000001950000039000
29220000002200000044000
30250000002500000050000