Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa Bản Mới

MAX VIP18 + 1.000 tệ + 58.888 KNB + 588 vạn vàng + vô hạn tài nguyên
Thể loại:Chiến thuật, Thẻ bài, Theo lượtChủ đề:Tam Quốc, Anh hùng
Tỉ lệ nạp:1:1000Người chơi:100.119Kích thước:428 MBNgày Open:24-02-2022
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

- Tặng MAX VIP18 + 1.000 tệ + 58.888 KNB + 588 vạn vàng + tặng lượt nạp miễn phí (qua chương 5)

- Nạp 288 tệ = 1m mở GMSHOP ngày nhận 3m knb

- Đăng nhập ngày 2 - 3 - 7 giải tỏa vô hạn tài nguyên; cấp 36 tặng tướng đỏ.

- Liên tục đăng nhập 30 ngày tặng 10.000 tệ, đăng nhập 50 ngày nhận tổng 12.000.000 KNB

Các gói ưu đãi nổi bật:

- Thẻ tháng chí tôn 175K: mua nhận ngay 50K KNB, sau đó nhận 6K KNB/ngày

- Thẻ tháng 105K: mua nhận ngay 30K KNB, sau đó nhận 4K KNB/ngày

Hoạt động tích nạp 1 (29/09 - 07/10):

- 100 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x100, võ tướng thăng tinh đơn x1000, pháp bảo tiến giai đơn x100, pháp bảo tiến hóa thạch x100

- 200 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x100, võ tướng thăng tinh đơn x1000, pháp bảo tiến giai đơn x100, pháp bảo tiến hóa thạch x100

- 500 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x300, võ tướng thăng tinh đơn x2000, pháp bảo tiến giai đơn x300, pháp bảo tiến hóa thạch x300

- 1.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x500, võ tướng thăng tinh đơn x4000, pháp bảo tiến giai đơn x500, pháp bảo tiến hóa thạch x700

- 2.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x1000, võ tướng thăng tinh đơn x6000, pháp bảo tiến giai đơn x1000, pháp bảo tiến hóa thạch x1000

- 3.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x1000, võ tướng thăng tinh đơn x6000, pháp bảo tiến giai đơn x3000, pháp bảo tiến hóa thạch x1500

- 5.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x2000, võ tướng thăng tinh đơn x10000, pháp bảo tiến giai đơn x15000, pháp bảo tiến hóa thạch x3000

- 10.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x5000, võ tướng thăng tinh đơn x30000, pháp bảo tiến giai đơn x30000, pháp bảo tiến hóa thạch x7500

- 20.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x10000, võ tướng thăng tinh đơn x40000, pháp bảo tiến giai đơn x50000, pháp bảo tiến hóa thạch x10000

Hoạt động tích nạp 2 (liên tục):

Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể lựa chọn 1 phần thưởng cho mỗi 1.000 tệ tích nạp trong ngày (nạp 2.000 tệ/ngày thì chọn 3 phần thưởng, 5.000 tệ thì chọn 9 phần thưởng)

- Lựa chọn 1: pháp bảo chi linh x2

- Lựa chọn 2: binh phù chi linh x1

- Lựa chọn 3: sủng vật chi linh x2

- Lựa chọn 4: võ tướng tiến giai đơn x1000

- Lựa chọn 5: võ thần thăng tinh đơn x.1000

- Lựa chọn 6: cao cấp trang bị thăng tinh thạch x200

- Lựa chọn 7: hồng sắc binh pháp nhậm tuyển bao x8

- Lựa chọn 8: trung cấp thời trang cường hóa thạch x500 + cao cấp thời trang cường hóa thạch x490

- Lựa chọn 9: chanh sắc tọa kỵ nhậm tuyển bao x2

- Lựa chọn 10: chanh sắc thần binh nhậm tuyển bao x3

- Lựa chọn 11: chanh sắc pháp bảo nhậm tuyển bao x4

- Lựa chọn 12: chanh sắc phối sức nhậm tuyển bao  x10

Hoạt động Đặt tên máy chủ: 

Người chơi đạt tích túy tổng nạp 10.000 tệ sẽ được quyền đặt tên máy chủ đang chơi, đồng thời nhận thêm phần thưởng:

Cố định: Danh hiệu "Đỉnh Thiên Lập Địa"

Lựa chọn: hồng sắc võ thần nhậm tuyển bao  x1 hoặc hồng sắc võ tướng nhậm tuyển bao  x1

Tên máy chủ sau khi đổi sẽ được cố định trong 3 ngày, sau 3 ngày nếu có người chơi đạt tổng nạp 10.000 tệ và yêu cầu đổi tên thì tên máy chủ sẽ được thay đổi theo yêu cầu mới.

Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa Bản Mới
Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa Bản Mới
Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa Bản Mới
Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa Bản Mới
Bảng VIP

MAX VIP18