Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa

MAX VIP + 10.000 tệ + 38.888 nguyên bảo
Thể loại:Chiến thuật, Thẻ bài, Theo lượtChủ đề:Tam Quốc, Anh hùng
Tỉ lệ nạp:1:1000Người chơi:330.095Kích thước:428 MBNgày Open:24-02-2022
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo 0965.375.853 hoặc Facebook Phạm Minh Doanh
Fanpage: Game Lậu Việt Hóa - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

- Tặng MAX VIP + 38.888 nguyên bảo + 188 vạn vàng

 

- Đăng nhập liên tiếp 30 ngày nhận 10.000 tệ thẻ nạp lên thẳng VIP Hoàng Tộc 8
- Đăng nhập 50 ngày nhận tổng 12.000.000 KNB
- Lên cấp 36 nhận tướng đỏ tự chọn
Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa
Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa
Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa
Võ Thần Tam Quốc Lậu Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

100-499元返利50%
500-999元返利80%
1000-2999元返利100%
3000-4999元返利120%
5000-9999元返利150%
10000-19999元返利180%
20000元以上返利200%

*** Tích nạp trong ngày:

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 100 nhân dân tệ: Tiến hóa đan* 100, Đá tăng sao * 1000, Pháp bảo tiến cấp đan* 100, Pháp bảo tiến hóa đan* 100

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 200 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 100, Đá tăng sao * 1000, Pháp bảo tiến cấp đan* 100, Pháp bảo tiến hóa đan* 100

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 500 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 300, Đá tăng sao * 2000, Pháp bảo tiến cấp đan* 300, Pháp bảo tiến hóa đan* 300

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 1000 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 500, Đá tăng sao * 4000, Pháp bảo tiến cấp đan* 500, Pháp bảo tiến hóa đan* 700

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 2000 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 1000, Đá tăng sao * 6000, Pháp bảo tiến cấp đan* 1000, Pháp bảo tiến hóa đan* 1000

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 3000 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 1000, Đá tăng sao * 6000, Pháp bảo tiến cấp đan* 3000, Pháp bảo tiến hóa đan* 1500

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 5.000 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 2000, Đá tăng sao * 10000, Pháp bảo tiến cấp đan* 15000, Pháp bảo tiến hóa đan* 3000

Số lần nạp tích lũy hàng ngày là 10.000 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 5000, Đá tăng sao * 30000, Pháp bảo tiến cấp đan* 30000, Pháp bảo tiến hóa đan* 7500

Số tiền nạp tích lũy hàng ngày là 20.000 nhân dân tệ: Tiến hóa đan * 10000, Đá tăng sao * 40000, Pháp bảo tiến cấp đan* 50000, Pháp bảo tiến hóa đan* 10000

*** EVENT NẠP 3: Nội dung sự kiện: Nạp đủ 1000 tệ trong 1 ngày.

Bạn có thể chọn 1 gói phần thưởng cho mỗi 1.000 nhân dân tệ được thanh toán trong một ngày:

Tùy chọn 1: Pháp bảo * 2

Tùy chọn 2: Binh phù * 1

Tùy chọn 3: Hồn Sủng Vật * 2

Tùy chọn 4: Tiến Hóa Đan * 1000

Tùy chọn 5: Võ Thần tăng sao Đan * 1000

Tùy chọn 6: Cao cấp trang bị tăng sao thạch * 200

Tùy chọn 7: Binh pháp đỏ tùy chọn * 8

Tùy chọn 8: Đá cường hóa thời trang trung cấp * 500 + đá cường hóa thời trang cao cấp * 490

Tùy chọn 9: Ngựa cam * 2

Tùy chọn 10: Thần Binh cam * 3

Tùy chọn 11: Pháp bảo cam  * 4

Tùy chọn 12: gói phụ kiện màu cam tùy chọn * 10  

 

 

 

 

Bảng VIP
VIPNhân dân tệ
Qúy Tộc1-Qúy Tộc180元
Hoàng Tộc 150元
Hoàng Tộc 2100元
Hoàng Tộc 3300元
Hoàng Tộc 4600元
Hoàng Tộc 51000元
Hoàng Tộc 62000元
Hoàng Tộc 75000元
Hoàng Tộc 88000元
Hoàng Tộc 912000元
Hoàng Tộc 1016000元
Hoàng Tộc 1120000元